NameCityCountry
DECHEMA e.V. Frankfurt Germany
detect - We detect it. Erfurt, Germany Germany
Dexter Magnetic Technologies Freiburg im Breisgau Germany
Digital in NRW - Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Dortmund Dortmund Germany
duotec GmbH Halver Germany